Month – Şubat 2014

Jeotermal enerji

Jeotermal enerji kaynağı yerkürenin derinliklerindeki magmadan ve kayaçlardaki radyoaktiflikle oluşan sıcaklıktan alan bir enerji türüdür. Bu etkilerin ektisiyle ısınan yeraltısuları elektrik üretmek veya konutları ısıtmak amacıyla kullanılır. Teknolojik amaçlarla kullanımı yeni olsa da hamam sularının ısıtılmasında olduğu gibi kullanım alanları cok eski tarihlere dayanmaktadır. Diğer alternatif enerji kaynaklarındaki gibi jeotermal enerjinin de ciddi projelere konu […]

SONDAJ.TV ©right; 2006 Sondaj