Month – Aralık 2016

Jeotermal Sondaj

Jeotermal sondaj faaliyetleri son yıllarda ülkemizde hızlı bir gelişme göstermektedir. Jeotermal sondajı temel olarak diğer sondaj işlemlerinden çok farklı bir işlem olmamakla birlikte bir çok alt tekniklerle farklılık gösterir. Jeotermal sondaj kuyusu tasarım sürecini; rezervuar derinliği, üretim borusu çapı, rezervuar akışkan tipi ve özellikleri,jeolojik ve tektonik yapı etkiler. Jeotermal sahada yapılacak sondaj  hem daha zordur hem […]

SONDAJ.TV ©right; 2006 Sondaj