Hizmetler

-Su Arama,yeraltısuyu arama araştırma,

-Kaynak suyu araştırma,Kaynaksuyu Etüdü

-Maden Arama,araştırma,maden sondaj,

Jeolojik Etüd,jeofizik etüd,Hidrojeolojik Etüt,Jeolojik Araştırma,

-Radyeztezi yöntemi ile su bulmak,maden aramak,(çubukla su arama,çubukla su bulmak)

-Mermer sahaları etüdü,

-Su kuyusu açılması,

Kuyu Temizleme,

Sondaj: Su sondaj,maden sondaj,zemin sondajı,

Jeotermal AraştırmaJeotermal Sondaj,

-Zemin Araştırma,Zemin Etüt

SONDAJ.TV ©right; 2006 Sondaj