Jeotermal Sondaj

Jeotermal sondaj faaliyetleri son yıllarda ülkemizde hızlı bir gelişme göstermektedir.Jeotermal sondaj Jeotermal sondajı temel olarak diğer sondaj işlemlerinden çok farklı bir işlem olmamakla birlikte bir çok alt tekniklerle farklılık gösterir.

Jeotermal sondaj kuyusu tasarım sürecini; rezervuar derinliği, üretim borusu çapı, rezervuar akışkan tipi ve özellikleri,jeolojik ve tektonik yapı etkiler. Jeotermal sahada yapılacak sondaj  hem daha zordur hem de daha özel planlama ve dikkat gerektirir.

Ülkelere göre Jeotermal enerji üretimi

Yukarıdaki Resimde de görüleceği üzere; 2015 yılı itibarıyla Türkiye,jeotermal enerji üretim kapasitesine göre dünyada ilk 10 ülke içinde yer almıştır. (http://www.thinkgeoenergy.com/newest-list-of-the-top-10-countries-in-geothermal-power/)

 

İncelemek isteyebilirsiniz: Jeotermal enerji   Jeolojik Etüd   Sondaj Şirketleri

SONDAJ.TV ©right; 2006 Sondaj