Su Sondaj merak edilenler

Su Sondajı (Sondaj ile Su Kuyusu Açma) ile ilgili  sık sorulan soruların cevapları:

Sondaj Nasıl yapılır?

Sondaj nasıl yapılır?Yeraltısuyu bakımından en verimli olduğu tespit edilen noktadan delme işlemine başlanılmaktadır. Daha sonra hedeflenen derinliğe ulaşıldığında delici matkap ve delme boruları ( tij ) dışarıya çıkartılarak , matkap çapından daha küçük çapta bir muhafaza borusu ile kuyu muhafazaya alınır ve kuyu cidarı ile bu muhafaza borusu arası  yıkanmış ve elenmiş granüle sondaj çakılı ile doldurulur, daha sonra kuyu temizlenip geliştirilerek (basınçlı hava ,pistonlama vs ile) kullanıma hazır hale getirilir.

Su Bakımından En Verimli Yer Nasıl Tespit Edilecektir ?

Yeraltısuyunu tespit etmek için kullanılan başlıca metodlar ; Jeofizik etüd, Jeolojik etüd ve elektromanyetik etüdlerden bir veya birkaçı olmakla beraber , bunların hangisinin uygulanacağı sondaj yapılacak yerin bulunduğu bölge, arazinin veya tesisin büyüklüğü,su ihtiyacı miktarı gibi değişkenlere  bağlı olarak önerilmektedir. Ancak bazı bölgelerde hiçbir etüde gerek olmadan da sondaj işlemine geçilebilmektedir.

Kuyu Kalitesi :

Yaygın olan kanaatlere göre yeryüzünden yeraltına doğru delinecek bir delik ve içine konulacak bir muhafaza borusu ile sondaj yapılmış olunacağı zannedilmektedir. Oysa foraj (delik delme ) ile su sondajı arasındaki fark doğruyla  yanlış arasındaki fark kadar büyüktür.Çünkü bir su sondajının temel mantığı; yeraltının belirli bir derinliğindeki suya  ulaşmak ve bunu pompa ile çekmektir.Ancak kuyunun yıkılmaması ve suyun pompaya ulaşması gerekmektedir.

Akla şu soru gelebilir : Kuyuya muhafaza borusu konulduktan sonra kuyu yıkılabilir mi ? Normalde cevap elbetteki  hayır olacaktır. Öyle ise su ile pompanın irtibatı nasıl kesilir ? Bunu izah etmek için daha önce tarif edilen sondaj tekniğini gözönüne getirmek gerekir.

Şöyle bir örnek verelim ; kuyu delinirken otuzuncu ve yetmişinci metrelerde gevşek zeminler geçilip doksanıncı metrede suya ulaşarak  kuyuyu yüzüncü metrede tamamladığımızı kabul edelim. Daha sonra kuyuya muhafaza borusu koyduğumuz halde kuyu cidarını iyice çakıllayamazsak  otuzuncu ve yetmişinci metrelerdeki gevşek zeminler suyun da etkisiyle zamanla aşağıya doğru akacak ,yani boru ile kuyu arasında birikecek ve kuyu içi ( pompa ) ile yeraltı suyunun irtibatını tamamen veya kısmen kesecektir.Kuyunun kalitesi boru çapı, boru cinsi, teçhiz planının doğruluğu, çakıl zarfının kalınlığı ve uygulanan tekniklere bağlı olarak çok ciddi şekilde farketmektedir.

Herkes  Kaliteli Bir Sondaj  Yapabilir mi ?

Kaliteli bir sondaj yapabilmek için önce gerekli büyük çapları delecek kapasitede güçlü makine ve ekipmanlara ihtiyaç vardır. Kaliteli sondajDaha sonra bu tekniklerden haberdar, işini bilerek ve severek yapan,zorluklarla uğraşmadan kaçınmayan bir ekibin işbaşında olması gerekmektedir.Bunlar olmazsa olmaz şartlardır.

Daha sonra devreye işin ticari boyutu girmektedir,çünkü daha büyük çaplar delmek,daha büyük ve kaliteli borular kullanmak, yetenekli ve tecrübeli ekiplerle çalışmak maliyetleri yükselten faktörlerdir.

Rekabet şartları içinde ticari çıkarlar birinci derecede düşünüldüğünde,her ne olursa olsun bir iş yapmak fikrinde olan bir düşüncenin  KALİTESİZ bir iş yapacağı kesindir.

Sondaj Yaptıracaklar Nelere Dikkat Etmelidir ?

Sondaj yaptırmak isteyenler sadece birim fiyat sorarak değerlendirme yapmak hatasına asla düşmemelidirler. Çünkü önemli olan en ucuzu almak değil, en iyiyi en ucuza almaktır. Daha düşük kaliteli bir işi ucuza almak rasyonellik değildir.

Sondaj yaptırmak isteyenler  aynı kalitede olacağına inanacakları iş için sondaj firmasına kuyunun tamamı için delik ve boru çaplarını, boru cinsini, borunun et kalınlığını,nasıl bir kuyu geliştirme tekniğinin kullanılacağını, sondaj işleminin hangi kapasitede,ne durumdaki makinalarla yapılacağını, işin ne kadar süreceğini, kuyuda bir zemin problemi olduğunda ne yapılacağı gibi konuları net olarak sorup öğrenmelidir.

 

SONDAJ.TV ©right; 2006 Sondaj